Mjesečne teme lipanj-prosinac 2019.

Draga braćo i sestre,

Povjerenstvo za formaciju je poslalo nastavak razrađenih tema za 2019.g. U privitku se nalaze teme za razdoblje od lipnja do prosinca.

» Mjesecne teme za 2019(lipanj – prosinac)