Međunarodno bratstvo

(iz Generalnih konstitucija OFS-a)

Članak 69

1. Međunarodno bratstvo čini organska cjelina svih franjevačkih svjetovnih katoličkih bratstava svijeta. Ono je istovjetno sa sveukupnošću OFS-a. Ima vlastitu pravnu osobnost u Crkvi. Organizira se i djeluje u skladu s Konstitucijama i vlastitim Statutom.
2. Međunarodno bratstvo animira i vodi Međunarodno vijeće OFS-a (MVOFS-a) sa sjedištem u Rimu (Italija), njegovo Predsjedništvo i generalni ministar ili međunarodni predsjednik.

Članak 70

1. Međunarodno vijeće čine ovi članovi izabrani po propisu Konstitucija i vlastitoga Statuta:
– zavjetovana braća OFS-a;
– predstavnici Franjevačke mladeži (Frama).
Članovi Međunarodnoga vijeća jesu, osim toga, i četvorica generalnih asistenata.
2. U krilu Međunarodnoga vijeća osnovano je Predsjedništvo MVOFS-a koje je njegov sastavni dio.
3. Međunarodno vijeće sabrano na generalnom kapitulu jest najviši organ uprave OFS-a koji ima zakonodavnu, odlučujuću i izbornu vlast. Ono može donositi zakonodavne odluke i proglašavati propise u skladu s Pravilom i Konstitucijama.
4. Međunarodno vijeće se sastaje svakih šest godina na izborni generalni kapitul i još najmanje jedanput između dva izborna generalna kapitula po propisima što ih donose Konstitucije i međunarodni statut.

Članak 72

1. Predsjedništvo MVOFS-a čine:
– generalni ministar;
– zamjenik ministra [doministar];
– vijećnici Predsjedništva;
– jedan član Franjevačke mladeži;
– generalni asistenti OFS-a.

2. Vijećnici Predsjedništva se biraju po odredbama Međunarodnoga statuta koji određuje njihov broj i područja koja trebaju predstavljati.

Trenutni saziv:

1. generalni ministar: Tibor Kauser (Mađarska)
2. generalna doministra: Maria Consuelo Núñez (Venezuela)
3. vijećnica za područje Europa 1: Ana Fruk (Hrvatska)
4. vijećnik za područje Europa 2: Attilio Galimberti (Italija)
5. vijećnica za Latinsku Ameriku i Španjolsku: Ana Maria Raffo (Peru)
6. vijećnica za Latinsku Ameriku – južni dio: Silvia Diana (Argentina)
7. vijećnica za Sjevernu Ameriku i Afriku: Jenny Harrington (Južnoafrička Republika)
8. vijećnik za Aziju i Oceaniju: Augustine Yoon Yong Hak (Južna Koreja)
9. vijećnik za zemlje francuskoga govornog područja: Michel Janian (Libanon)
10. međunarodna koordinatorica Frame: Andrea Odak (Bosna i Hercegovina)
11. predsjednik Konferencije generalnih duhovnih asistenata: fra Amando Trujillo-Cano – TOR
12. generalni duhovni asistent: fra Alfred Parambakathu – OFMConv.
13. generalni duhovni asistent: fra Pedro Zitha – OFM
14. generalni duhovni asistent: fra Francis Bongajum – OFMCap.

Stranica međunarodnog bratstva: www.ciofs.org