Nacionalno vijeće je tijelo redovnog upravljanja Nacionalnim bratstvom. Ono ostvaruje odluke i smjernice Nacionalnoga kapitula i Međunarodnoga vijeća i zadaće predviđene Generalnim konstitucijama (usp. GK 66,2). U svom se djelovanju oslanja na Nacionalni izvršni odbor.

Nacionalno vijeće čine:
– Nacionalni izvršni odbor,
– područni ministri,
– predsjednik Franjevačke mladeži,
– nacionalni duhovni asistenti.

(čl. 31. Statuta Hrvatskoga nacionalnog bratstva OFS-a)

Trenutni saziv:

1. nacionalna ministra: Anđa Slunjski
2. nacionalna doministra: Suzana Fiorenini
3. nacionalna tajnica: Klaudia Ehmer Vorgić
4. nacionalna blagajnica: Božica Peremin
5. nacionalna povjerenica za formaciju: Marta Radoš
6. nacionalna povjerenica za Franjevačku mladež: Slaven Marodt
7. međunarodni vijećnik: Goran Luketa
8. područna ministra Osječkoga područja: Ankica Šerić
9. područni ministar Zagrebačkoga područja: Terezija Vrankić
10. područna ministra Primorsko-istarskoga područja: Blaženka Kulić
11. područna ministra Zadarsko-šibenskoga područja: Ante Labor
12. područna ministra Splitsko-dubrovačkoga područja: Mila Šuto
13. predsjednik Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata: fra Anto Pervan
14. nacionalni duhovni asistent: fra Zvonimir Brusač
15. nacionalni duhovni asistent: fra Vladimir Vidović
16. nacionalni duhovni asistent: fra Mate Bašić
17. nacionalna predsjednica franjevačke mladeži: Ana Matić