Opća uredba o zaštiti podataka

Draga braćo i sestre,

Dana 25. svibnja 2018. stupila je na snagu Opća uredba o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.). Svrha Uredbe je povećati sigurnost kod prikupljanja i obrade osobnih podataka koji se u različite svrhe prikupljaju od fizičkih osoba.

Stupanjem na snagu Opće uredbe o zaštiti podataka, Franjevački svjetovni red i Franjevačka mladež bili su dužni uskladiti zaštitu podataka sa zahtjevima iz Uredbe. Odgovarajući dokumenti, Izjava o zaštiti osobnih podataka za OFS, Izjava o zaštiti osobnih podataka za Franjevačku mladež, dopis svim bratstvima, kao i dopis bratstvima s civilnopravnom osobnošću, mogu se priloženo pronaći.

Neka nam ovi dokumenti budu na korist u svakodnevnom životu našega Reda i poticaj na ustrajnije služenje.

Mir i dobro!

» Dopis bratstvima OFS-a

»Dopis bratstvima s civilnopravnom osobnošću

» Izjava o zaštiti osobnih podataka-Frama

» Izjava o zaštiti osobnih podataka-OFS