MB Zapolje – izborni kapitul

U MB Zapolje održan je izborni kapitul 05. studenog 2017. godine.

Predsjedatelj izbornim kapitulom bila je s. Hilda Švarcmajer, uz fra Matu Bašića, područnog duhovnog asistenta OFS-a.

Izabran je ministar Milan Grgić i  novo Vijeće: Jula Prša, Veronika Relković, Kata Dautović i Vladimir Relković. Duhovni asistent MB je fra Tomislav Hruška, OFM.