MB Cernik – izborni kapitul

U MB Cernik održan je izborni kapitul 05. studenog 2017. godine.

Predsjedatelj izbornim kapitulom bila je s. Hilda Švarcmajer, uz fra Matu Bašića, područnog duhovnog asistenta OFS-a.

Za ministru izabrana je  Drenka Šimić i  novo Vijeće: Nikola Pejanić, Helena Bakunić, Mirjana Živković i Sanja Podkonjak. Duhovni asistent MB je fra Tomislav Hruška, OFM.