Izborni kapituli u dva mjesna bratstva OFS-a u Čakovcu

Izbornim kapitulima u dva mjesna bratstva OFS-a u Čakovcu: MB Čakovec-sv.Nikola biskup i MB Čakovec- sv.Antun Padovanski, održanim 25. ožujka 2017., predsjedao je br. Zdenko Viljevac, područni ministar uz nazočnost fra Ivana Markanovića, OFMCap područnog duhovnog asistenta. Prisutna je bila i područna tajnica s.Hilda Švarcmajer.

MB Čakovec-sv. Nikola biskup

Izborni kapitul – za ministru je izabrana Marija Marcijuš i novo  Vijeće: Jasmina Tratnjak, Nada Horvat, Terezija Pavić, Petra Rukavina, Marina Zoričić i Ana Kolarić. Duhovni asistent MB je fra Anđelko Rakhel, OFM

MB Čakovec- sv. Antun Padovanski

Izborni kapitul – za ministra je izabran Mladen Štrok i novo Vijeće: Vera Bralić, Ivanka Štrok, Nada Glumac, Snježana Cindrić, Mirjana Olčar.
Duhovni asistent MB je fra Tomislav Božiček, OFM