Izborni kapitul MB Dubrava BZ BDM

U četvrtak, 4. studenog, održan je izborni kapitul na kojem je izabrano novo vijeće:
Danijela Rebac, ministra
Ilijana Barun, zamjenica ministre
Višnja Gracin, tajnica
Mara Budimir, blagajnica
Matea Galić, povjerenica za formaciju