Izbori u MB Molve

Održan je izborni kapitul u Mjesnom bratsvu OFS-a Molve , 24. ožujka 2019. godine.

Kao delegat područnog ministra, predsjedao je brat Tomislav Tulezi, područni vijećnik, a u ime Konferencije područnih duhovnih asistenata bio je nazočan područni duhovni asistent fra Tomislav Glavnik, OFMConv.

Izabrano je novo vijeće za naredno razdoblje:

– za ministru Katica Hontić u prvom mandatu

– za doministru Ivana Vincek

– za tajnicu Vesna Premec

– za blagajnicu Doroteja Pošta

– za povjerenicu za formaciju Sanja Kolarić.